Rtm Clinic
Rtm Clinic İngilizce Sayfası

Bize Ulaşın

shape shape

Fitoterapi

Fitoterapi, kelime anlamıyla bitkisel tedavi olarak tanımlanabilir. Fitoterapinin geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kimyasal ilaç sektörünün etkinliği ve baskın tavrı  insanların bu yöntemi göz ardı etmesine bir anlamda da zihinlerden silinmesine sebep olmuştur. Her ne kadar zaman içerisinde göz ardı edilen bir yöntem olsa da insanların biraz da zaruretten kaynaklanan artan ilgisi başta gelişmiş ülkeler olmak üzere fitoterapiyi gündeme getirmiştir. Bugün WHO (Dünya Sağlık Örgütü) bu tür tedavilere onay vermektedir.
 
Bize göre bitkisel tedaviler mutlaka uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yönlendirilmelidir. Bilinçsiz tüketilen bitkisel ürünler fayda yerine zarar verebilir. Bu nedenledir ki Fitoterapötikler Doktor kontrolünde, bu işte ehil olan eczacılar ve sağlık kuruluşları tarafından hazırlanmalıdır.
 
Fitoterapi, doğru kişiler tarafından uygulandığında bir alternatif ya da tamamlayıcı yöntem değildir. Kanaatimiz o dur ki; bir doktor tarafından reçete edilen sentetik ilaç ne ise fitotörapatik te o mahiyette önemli ve hassas davranılması gereken bir ilaçtır. Fitoterapi her ne kadar hastalıkların tedavisinde yer alsa da bedene, beden yapılarına, bedenin işleyişine ve hastalıkların oluşumuna farklı bakan RTM Modülünde bu tedavi yöntemine bakış açısı da daha özeldir.
 
Dörtlü beden yapısı ve (Cisim bedeni, Enerji Bedeni, Elektriksel beden ve Kanal Bedeni) Tedavi tiradı (DNA Bilgi değişikliğinin geriye çevrilmesi, Sistemlerin Desteklenmesi, Bedenin Temizlenmesi) kurgusu ile hareket eden RTM Modülünde Fitoterapi sisteminin tam merkezinde yer almaktadır. RTM sistemindeki ‘Remember & Regeneration’ aşamalarında bitkisel tedaviden en üst seviyede faydalanılır.
 
RTM Sisteminde temel tedavi yaklaşımı DNA’da meydana gelen değişikliğin geriye çevrilmesi ve bu süreç yaşanırken kirlenen bedenin temizlenmesi ve bozulan sistemlerin desteklenmesi şeklindedir. DNA’daki değişikliği tersine çeviren yani hatırlatma sürecini başlatan ‘Remember’ grubu bitki karışımlarıdır. Bu karışımlar evrensel bilgiyi içinde barındıran tohumsal yapılardan oluşturulmuş fitotörapatikleri kapsamaktadır.
 
Tedavinin bir diğer aşaması olan temizlenme ve sistemlerin desteklenmesi aşamasında ise Regeneration grubu bitki karışımları görev alır. Bu ürünler bitkilerin toprak üstü yapılarından müteşekkil karışımlardır.
Fitoterapiyi merkeze alan RTM Sistemi kombinasyonları 3 beden yapısına da etki eden ve triadın tüm aşamalarında görev alan tamamen kendine has ve eşişiz karışımlardır.