Rtm Clinic
Rtm Clinic İngilizce Sayfası

Bize Ulaşın

shape shape

Manyetik Alan Tedavisi

Atomun kendi yapısını koruyan ve diğer atomlarla olan etkileşimini düzenleyen kuvvetlerden bir tanesi elektromanyetik kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların toplam enerjisini meydana getiren en küçük enerji parçacığına ise foton (kuant) denir. Bedenimizin molekül altı düzeydeki iletişimi elektromanyetik sinyaller yani biyofotonlar yardımıyla gerçekleşir. 
 
Magneto Terapi doğal ve hassas bir tedavi şekli olan ve manyetik alan etkileşimine dayanan, yani girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Bu doğal metot, aynı anda birçok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metot oluşu ve yan etkisi olmaması Magneto Terapi'yi oldukça önemli kılmaktadır. Literatüre bakıldığında manyetik alan tedavisiyle çok farklı sonuçların alındığı görülmekle birlikte, klinik çalışmalarda pulsatif manyetik alanın antienflamatuar, antiödem ve analjezik olarak başta lokomotor sistem olmak üzere pek çok hastalıkta tedavi edici etkileri görülmektedir.
 
RTM Sisteminde Magneto Terapi (Manyetik Alan Tedavisi) Regeneration aşamasında görev alır. Tedavi triadında bedenin temizlenmesi sürecinde yer alır. RTM Sisteminde Magneto Terapisi uygulamalarıyla beden yapılarındaki düzensizlikler giderilerek en mükemmel hale gelmesi amaçlanır.