Rtm Clinic
Rtm Clinic İngilizce Sayfası

Bize Ulaşın

shape shape

SIS Tedavisi

SIS, “Süper Endüktif Sistem” teriminin kodlanmış tabiridir. Tedavi yoğunluklu elektromanyetik alan üzerinde terapötük etki oluşturma mantığına dayanır.  Bu terapötik etkileri ağrıda rahatlamaya, kırıkların iyileşmesine, myorelaxation, myostimulation ve eklem mobilizasyonunu desteklemeye yardımcı olmak olarak sıralayabiliriz. SISI, üç farklı ağrı kontrol teorisine dayanmaktadır. Her biri frekans spektrumunda değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, SIS tedavisi kronik ya da akut olsun, tüm bozukluklarda kısa sürede rahatlamaya yardımcı olmaktadır. 
 
Eklem mobilizasyonu, eklem kapsülünü çevreleyen kasların tekrarlayan kasılmalarıyla sağlanır. Bu tekrarlayan daralma, eklem oyun restorasyonuna yol açan manuel eklem mobilizasyonunun yerini alması amaçlanır. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan, etkilenen bölgedeki kan dolaşımını arttırarak, vasküler ve kıkırdak kallusu oluşumunu destekler. Nöromüsküler doku içindeki elektromanyetik alanın etkileşimi, sinir depolarizasyonu ve kas kasılmalarıyla sonuçlanır. Seçilen stimülasyon sıklığına bağlı olarak kas kolaylaştırma veya güçlendirme elde edilmesi amaçlanır. Kas tonusu kontrolünün spinal seviyesini etkileyerek artan bir kas tonusunun inhibisyonu sağlanır. Bu mekanizma, spastisitenin meydana geldiği merkezi motor bozukluğunun tedavisine yardımcı olması için kullanılır. 
 
RTM Sisteminde SIS Regeneration aşamasında görev alır. Tedavi triadında Sistemlerin Desteklenmesi süreçlerinde yer alır. Fiziksel ve Elektriksel Beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM Sisteminde SIS uygulamalarıyla Fiziksel Bedende hücre yenilenmelerinin hızlanması, hasarlı tokunun tamiratı, kan dolaşımının hızlanması, dolaşım sisteminin ve kas / iskelet sisteminin desteklenmesi, Fasica üzerine etkisiyle Elektriksel Bedende var olan düzensizliklerin giderilmesi hedeflenir.