RTM Sisteminde Teşhis Yöntemleri

Holistik bir anlayışa sahip RTM sistemi, tanı aşamasında da bu felsefe doğrultusunda hareket eder. Kişiyi RTM sistemine özgü şekilde, modern tıp ve geleneksel tıp yöntemlerinden azami derece istifade ederek, vücudu sistem ve organ ayrımı yapmadan bütün şekilde ele alarak, sistem içerisinde tanımladığı dört beden yapısını göz önüne alarak değerlendirir. Sorularının cevaplarını kendi holistik algısında cevaplandırır. Hastalıkları isimlendirmeden ziyade, kök nedenlerine götürecek şekilde şikayetler üzerinde yoğunlaşır. Kişileri hastalık kalıplarında değil, özel olarak "Hastalık yoktur! Hasta vardır!" algısında ele alır.